Når man leser mye om noe, starter man å danne sine egne bilder av ting. Hvordan det ser ut, hvordan det oppleves, hvordan det føles. Dette har jeg også gjort med en av av USAs største bryggerier, Sierra Nevada. Og med høye forventninger er det lett å bli skuffet, men etter å har fått delta på Sierra Nevada Beer Camp #125 er jeg nesten overveldet.

Sierra Nevada Brewing Co Chico East brewery

Sierra Nevada Brewing Co


Bryggeriet startet Beer Camp for å lære opp sine kunder, distributører og lignende om deres mentalitet og verdier. Over to dager blir man guidet rundt bryggeriet, får brygget sitt eget øl og får et unikt og dypt innblikk i bryggeriet. Beer Enthusiast ble invitert til å delta på den 125 Beer Campen, sammen med likesinnede importører i England og Irland. Derfor pakket jeg og Sierra Nevada ambassadøren i Norge, Sean Casey koffertene og reiste til California og den lille vestkystsbyen Chico. Som et av USA´s største bryggeri var man forberedt på at dette skulle være et stort bryggeri, men jeg vil allikevel gi dere noen tall slik at dere kan sette det litt mer i perspektiv:

 • Bryggeriet produserer årlig mer enn 110 millioner liter øl. Til sammenligning produserer Ringnes ca. 140 millioner liter øl i året.
  Hop addict Sierra Nevada Beer Camp Beer Enthusiast Høyt Skum

  En stykk hoppy øl entusiast!

 • Bryggeriet tapper en million flasker med øl om dagen.
 • Bryggeriet bruker over 500.000 tonn med hel humle hvert år.
 • Bryggeriet har følgende bryggverk i Chico:
  • Et lite nano bryggeri på 75 liter
  • Et pilot bryggeri på 1200 liter
  • Et bryggeri for spesialserier og sesongøl på 12000 liter
  • Et produksjonsbryggeri for bestselgerne på 24000 liter
  • I tillegg til dette har de et helt nytt produksjonsbryggeri i North Carolina på 24000 liter, med en maks årlig produksjon på over 90 millioner liter.

Med en slik størrelse og produksjon skulle man tro at det står en stor aktør bak, og at det gjøres kompromisser for å spare penger og øke effektiviteten. Slik er det ikke da Sierra Nevade er 100 % eid av Ken Grossman, og bryggeriet gjør alt de kan for å ha høyest mulig kvalitet og gjøre ting på rett måte. Et eksempel er deres HotRod, en meget effektiv kompostmaskin som brukes for å gjøre matavfallet fra restauranten deres til kompost, som igjen brukes til å gjødsle blant annet deres økologiske hager, byggåkrer og humleproduksjon. Med andre ord ingen kompromisser å finne her.

Mandarin hop mandarin Sierra Nevada Beer Camp

Mandarin og Mandarina humle


Campen startet med en god diskusjon om hvilket øl vi skulle brygge, en livlig affære som man kan forvente seg når man samler så mange kreative ølelskere på et sted. Diskusjonen hadde startet noen uker tidligere via mail, men det var først her over et glass med en heller kjent pale ale at vi kom fram et utgangspunkt til en oppskrift. Undertegnede er som kjent en stor fan av kreative råvarer i øl, selvfølgelig med en god balanse. Siden det er sitrussesong i området foreslo jeg å bruke det i ølet, og vi ble enige om å tilsette lokal mandarin i ølet. Brorparten av deltagerne på campen var fra Storbritannia, så vi ønsket å brygge et øl som også representerte deres øltradisjoner med lavere alkohol. Sierra Nevada er kjent for sine generøse bruk av humle, og dette ønsket vi å gjenspeile i humlevalget vårt også. Humle profilen var ment å komplementere det fruktige sitruspreget, og det var derfor naturlig å bruke humler som tyske mandarina og amerikanske Cascade. En liten touch Amarillo ble det også plass til. Kan ikke si noe annet enn at det duftet fantastisk ved tilsetningen av humlen, og med kyndig veiledning (les: ekte bryggere) kommer dette til å bli et meget leskende øl. Og ja: den vil komme til Norge også, og navnet blir mest sannsynlig Manditory.
Hop kettle

Humle, humle, humle


Fra bryggingen gikk veien videre med vår guide Brad, som sa at han var lenge i tvil om han skulle ta oss med til Barrel Room. Vi kunne jo uansett ikke få kjøpe noe der i fra til Europa, men vi kunne ta en liten tur. For en tease! Barrel Room er nemlig et kjølet lager, med en kapasitet på over 1000 eikefat fylt med øl! ”Bare” 5-600 var lagret der mens vi var der, et sted man lett kunne ha brukt en uke på å smake forskjellige øl fra enkelt fat. Alt fra mandarin saisoner til imperial american barley wines var å finne på fatene, og det er ingen tvil om at alle i rommet (unntatt Brad) følte en større frustrasjon med at dette var en ”once in a life time” smaking, og ikke noe vi kunne få tak i. Enda.
I god form etter noen kraftige bourbon lagrede øl, fortsatte turen til Abbey of New Clairvaux noen kilometer utenfor Chico. Dette er et kloster som har startet et samarbeid med Sierra Nevada, som brygger flere øl under Ovila serien der alt overskudd går til klosteret. Nok en måte bryggeriet er med på å støtte lokalsamfunnet. Etter en behagelig vinsmaking ved klosteret, går turen tilbake til Sierra Nevada. Fokuset denne gangen er på deres fokus på å være bærekraftig, og de miljøtiltak som de tar i deres daglige drift. De gjenvinner varme og energi, hydrogen brenselceller, har over 10.000 solcellepaneler på takene, Co2 gjenvinning, vann og biogass gjenvinning og mer til. De produserer mer enn 75% av sin egen energi, og gjør stadige tiltak for å redusere utslippene og miljøpåvirkningen de har.
Hop happy at Sierra Nevada Beer Camp

Vi utforsket begrepet “hop-high”…


Men for meg toppet turen seg da vi fikk en rundtur av Chris Baugh gjennom laboratoriet, og ikke minst: nano bryggeriet. Dette var hjemmebryggerporno av høy klasse, enhver hjemmebryggers drøm (inkludert min). Det er et 75 liter stort More Beer anlegg, med direkte tilgang til kaldt og varmt bryggevann, kjølespiral koblet til glykolsystemet til bryggeriet, 5-10 koniske gjæringstanker med temperaturregulering inni et kjølerom! ”Sweet Mullet Brewing Co” står det på døren, og det er ingen tvil om at det er Chris som er sjefen her. Her skal de utvikles nye øl og ideer, ting som bare hjemmebryggere kan. Mens vi var der var det et samarbeid mellom Sierra Nevada og BrewDog som var på to av tankene, sikkert til Brew Dogs tv-serie på Esquire.
Tilbake i Norge sitter en øl entusiast med et hode fylt av inspirasjon og kreativitet, lengtende etter Chicos forførende California sol. Og lurer på om det noen gang kommer til å bli et bryggeri så stort, så dedikert, så engasjert noe annet sted enn i USA. Håper det!
Høyt Skum – Jørn Idar
Disclaimer: Jeg importerer Sierra Nevada til Norge. Heldige meg. ____________________________________
In plain English:
When you read a lot about something, you start getting your own images and ideas in you head of how it is. How thing looks, how thing feels, how the experience is. This is images and ideas I have about one of the biggest breweries in the US, Sierra Nevada. And with high expectations it is easy to fail, but after participating in Sierra Nevadas Beer Camp #125 I am almost overwhelmed. The brewery startet Beer Camp to teach its customers, distributors and similar to their mentality and values. Over a two day period you`ll get guided around the brewery, get to create and brew your own beer and get a unique in-depth view of the brewery. Beer Enthusiast was invited to attend the 125th Beer Camp, alongside the Sierra Nevada importers in England and Ireland. So I packed my bag, went with the Sierra Nevada Ambassadeur of Norway Sean Casey, and traveled to the small town of Chico on the westcoast of USA.
Sierra Nevada bottling Hoptimum Imperial IPA

Det flaskes mer enn 1 million flasker om dagen hos Sierra Nevada


As one of the biggest breweries in the US we where expecting a big brewery, but to give you a clue as well, here are some numbers for you:

 • The brewery produces more than 110 million liters of beer every year. As a comparison Ringnes makes about 140 million liters of beer every year.
 • The brewery bottles one (1) million bottles a day.
 • They use more than 500.000 tons of whole cone hops every single year.
 • The brewery have the following brewplants in Chico:
  • A small nano brewery of 75 liters
  • A pilot brewery of 1200 liters
  • A brewery mainly for the specialty series and seasonals of 12000 liters
  • The main brewing plant of 24000 liters
  • In addition to this they have a brand new brewery in North Carolina, with a capacity of more than 90 millioner liters a year.

With this kind of size of the production you would imagine that there is a big player hiding in the shadows, making compromises to save money and to increase efficiency. Well thats not the case of Sierra Nevada which is owned by it`s founder Ken Grossman, the brewery seems to be doing what it can to insure the highest quality on their products and to do things right. An example is their HotRod, a very efficient composter to take care of all of their restaurants waste, turn it into usable fertilizer for their organic garden, hopfarm or barley crops. In other words, no compromises here!

Hoppy mandarin beer

Mandarin + mandarina = fruktbombe


Beer Camp started with a good discussion about what beer we would like to brew, a lively discussion as you would expect when you have a gathering of beer enthusiasts as we are. We had started thhe discussion a few weeks earlier via email, but first when we got eye-to-eye over a glass of well-known pale ale we could nail down the recipe. Yours truly is a huge fan of creative ingredients in beer, with a good balance. As Chico was in the middle of citrus season I suggested that we add some to the beer, and the group agreed to put some local mandarin in the beer. Most of the participants of the camp where from the UK, and we decided to pay tribute to their traditional of low-alchol session beers. Sierra Nevada is known for their generous use of hops, inspiring us to dump a bunch in the beer. A BOUNCH of buckets! We selected the new German hop Mandarina, to compliment the citrus addition. Of course the hop Sierra Nevada is known for had to be added, so Cascade was also added. We had just a little room left for some Amarillo to, in the end. The smell was amazing and with the good guidence of the master brewers at Sierra Nevada, this will become a superb beer. And yes: it will come to Norway to, most likely with the name Manditory!
From the brewing we headed of with our camp guide Brad, who where unsure if we should stop at Sierra Nevadas brand new Barrel Room. As Europeans we could not buy anything from there, but we had to make a short stop there. What a tease! Barrel Room is a cooled warehouse, with a capacity of more than 1000 oak barrels! There where ”only” 5-600 barrels when we where there, and this is truly a place you could spend a week or two of tasting. Barrel aged versions of mandarin saison and american barley wines where to be tasted, and there where no doubt that everyone (except Brad) felt the frustation of this once in a lifetime tasting, and not being able to get our hands on any of it. Yet…..
Sierra Nevada Torpedo

Morehoptinate. Sierra Nevada sine Torpedoer.


In good form after a few heavy bourbon aged beers, the trip went onwards to Abbey of New Clairvaux a few kilometers from Chico. This monastery have a collaboration with Sierra Nevada, who brews several ”Ovila” beers where the profit of sale goes to the monastery. Yet another way Sierra Nevada support its local community.
After a tasty winetasting at the monastery, we headed back to Sierra Nevada. This time the focus was on sustainability, and the work that they do to protect and improve their in environmental impact in their everyday work. They re-use heat and energy, using hydrogen fuel cells, have more than 10.000 solar panels, Co2 recovery, water and biogass recovery and more. They produce more than 75% of their own energy, and are doing more and more to reduce the emissions.
But to me, the big highlight of the tour was walking around with Chris Baugh through the laboratory, and with the great final: the nano brewery. This was homebrew porn, X-rated, every homebrewers dream (including me). A 75 liter MoreBeer HERMS brewery, with direct access to the breweries hot and cold water, a wortcooler connected to the glycol system of Sierra Nevada, temperature controlled steel fermenters in a glass cooler! It says ”Sweet Mullet Brewing Co” it says on the door, and there is no doubt that this is Chris`s baby. This will be a place of new ideas and creative minds, doing things only a homebrewer dare to do. While we where there two of the fermenters where filled with a Sierra Nevada / Brew Dog collaboration, most likely for the Brew Dogs series on Esquire.
Back in Norway a beer enthusiast have a head filled woth inspiration and creativity, longing after Chicos sedcuctive California sun. Wondering if there every will be a brewery so big, so dedicated, so engaged anywhere else than in the US. We can only hope!
Big Foam – Joern Idar
Disclaimer: I import Sierra Nevada to Norway. Lucky me!