Som vanlig på denne tiden av året, vendes snart snuten til London og Great British Beer Festival. Fem dager med nesten 1000 øl, 50.000 mennesker i en enorm eventhall. Hvordan kan det mulig gå bra? Det er tredje året på rad jeg tar turen til dette monsteret av en ølfestival, og her er mine 5 tips for en best mulig opplevelse:
Great British Beer Festival 20141: Kom tidlig
Det er veldig mange mennesker som skal inn i Olympia i de fem dagene festivalen foregår, og det er mange gode grunner til å komme tidlig i uken og tidlig på dagen. Sannsynligheten for at de aller mest spennende ølene er drukket opp på fredags kveld er veldig stor, så jo tidligere du kommer jo større er sannsynligheten for at du får med deg de mest eksklusive ølene. I tillegg vil du slippe mye køståing ved å være tidlig ut, og få ting er så kjedelig som å stå i kø på festival.
2: Kom forberet
Det er mer enn over 900 forskjelige øl på festivalen fordelt over fem dager i en av verdens travleste byer, er det ingen tvil om at det er mye man kan få med seg. Men også mye man kan gå glipp av! Derfor vil det være viktig å gjøre litt research før man kommer. Alt fra hvordan man kommer seg til Olympia og hvor man skal dra etterpå for å spise, til hvilke øl og foredrag man skal få med seg. Jeg vil anbefale deg å velge de ølene du har aller, aller mest lyst til å smake, og gå for disse først.
3: Ta store glass, men drikk lite
Du får velge mellom tre forskjellige glass når du kommer til festivalen, og jeg anbefaler at du velger det største men at du aldri fyller det helt med noe annet enn vann. Det er lange dager med mye øl, og om du vil smake mye forskjellig må man ta små smaker og ikke fulle glass
4: Drikk vann
Det virker kanskje opplagt, men å drikke vann er helt essensielt for å overleve GBBF. Drikk vann og drikk det ofte, og du vil takk deg selv dagen derpå.
5: Vis måtehold
Etter lange dager med mye øl, er det lett å bli surrete. Både på grunn av konsumeringen av deilig, britisk cask ales, men også grunnet lange dager med gåing og forhåpentligvis mye fokuserte smaksløker, er det lett å bli “tåkete”. Ta en pause, trekk litt frisk luft eller om det er nødvendig; kast inn håndkleet. Det er fem hele dager med øl, så det kommer alltid en dag derpå.
Høyt Skum – Jørn Idar
—————————————————————————–
In plain English

Its that time of the year again, to turn towards London and the Great British Beer Festival. Five days with almost 1000 beers and 50.000 people in a huge train hall. How on earth can it go well? It`s my third straight year I am heading for this monster of a beer festival, and here is my five tips for the best festival experience:

1: Get there early
There will be a lot of people getting in to Olympia over the five festival days, and there are many goode reasons to get there early. If you are looking for the festivals most interesting beers, they will be gone quick. So get there early. An added bonus is that the lines are much shorter, giving you more chances to try more existing things before it`s all over.

2: Be prepared
With more than 900 different beers over five days in one of the busiest cities in the wold, there is no doubt that there is ALOT to do. And ALOT to miss! Therefor you should do some research before you get there, and have a plan. From getting to Olympia and where to have your dinner, to which beers and lectures to enjoy. I advice you to choose what beers you want to test first, and find them as soon as you get in the door.

3: Take pint glasses, but don`t fill them
When you get to the festival you get to choose between three different glasses, and I advice you to get the biggest but never fill it full with anything other than water. It`s long days with beer, and if you want to taste many different ones enjoy it in small portions.

4: Drink water
It might seem obvious, but drinking water is essential to surviving GBBF. Drink water and drink it often, and you will thank yourself the day after.

5: Show moderation
After long days with beer, it is easy to get fuzzy. Both because of the consumption of delicious, british cask ales, but also because of long days with walking and focus on flavors. Take a break, get some fresh air or if necessary: throw in the towel. Its five whole days with beer, there is always a day tomorrow.

Big Foam – Joern Idar