Etter flere diskusjoner på sosiale medier, bestemte jeg meg for å ta en liten prat med Jørn Tore Persen som ledet dommerkomiteen i utvelgelsen av Årets Øl i Det Norske Måltid.
Jeg fikk tilsent et juryedokument der vinneren av Årets Øl, Borg Bokk, faktisk ikke fikk høyest score, men derimot Ægir IPA. Dokumenter viser at Borg Bokk fikk en score på 19,59 mens Ægir IPA fikk 19,61. For å få en oppklaring i dette kontaktet jeg juryformann Jørn Tore.

Det dokumentet som du sitter på er som sagt fra den første runden og ikke til sammenligning med det endelige resultatet. Grunnen til at poengsummene ikke er sammenlignbare er slik: med fem ulike juryer er det sannsynlig at de vil bruke poengskalaen ulikt. Poengsummene i én kategori er ikke nødvendigvis sammenlignbare med summene i de andre. Hvis én jury har vært noe mer gjerrig enn andre, ville alle øl i denne klassen bli skadelidende. Vi valgte derfor å la alle klassevinnere stille likt i hovedjuryen, runde nr. 2.
Utvelgelsen av Årets øl ikke er en ren vurdering av poengsummene alene, men sett i forhold til kategori. Toppskåreren i klassen Mørk lager/bokk var det ølet som «utklasset» i størst grad innenfor sin kategori samtidig som det fikk nest høyest skår av alle 15 finalister, bare 0,02 bak beste øl i de innledende rundene.
Hovedjuryens bedømmelser  i runde nr. 2 ble avgjørende. I øvrig viser vi til juryens begrunnelse for vinnerølet Borg Bokkøl.

Så enkel er med andre ord forklaringen. Noe jeg stusset på var juryens begrunnelse, der de spesielt trekker fram ølstilens historie. For om man skal ta slike hensyn, burde man jo også ta produsentenes historie til grunn også? Som f.eks Aass, Norges eldste familieeide bryggeri? Nøgne Ø, som var med å starte den pågående ølrevolusjonen? Jeg bare spekulerer, men føler kanskje at tallene i dette tilfelle burde ha talt mest. Men, jeg gleder meg uansett for all fokuset dette har vært med å bringe norskt øl: Lenge leve ølrevolusjonen!
Dokumentet fra forbedømmingen kan leses her
Høyt Skum – Jørn Idar