Da Bergen Ølfestival ble avholdt for første gang i 2012, var det på høy tid mener mange. “Tiden var overmoden” for å sitere Stian Krog, som sammen med hardarbeidende frivillige har gjort festivalen til Norges største ølfestival. Med atten norske produsenter tilstedet, et større festivalområde enn i fjor og deilig mat fra lokale produsenter, var det duket for en meget velsmakende helg under duskeregnet i Bergen.

Stor øl til en stor festival

Stor øl til en stor festival


Etter en lang lanseringsdag for undertegnede i Oslo, pakket jeg sekken i en fei på fredagsmorgen og satte snuten mot Bergen. At det hadde vært en lang og fuktig dag forut ble bevist da jeg skulle boarde flyet, men sto på feil gate og prøvde å komme meg til Zürich… Uansett, jeg var veldig klar for noen timer i Bergen, en by der godt øl formelig flommer om dagen. Med oppstarten av 7 Fjell som byens første produksjonsbryggeri av håndverksøl, en storebror i Hansa Borgsom nå også har lansert en helt ny porter, flere og flere steder med virkelig godt øl, ja da er det ikke rart man føler trangen til å reise til den bløte byen på Vestlandet.
Det gode, norske brygg
Helt fra starten i 2012 har det kun vært norske bryggerier på Bergen Ølfestival, selv om Stian Krog innrømmer at den første tanken var å ha det enda mer lokalt.
“Tanken var å legge seg opp mot lokalmat profilen til Bergen Matfestival, men vi fant fort ut at om vi kunne skulle ha lokale bryggerier ville det bli en ganske liten festival. Derfor bestemte vi oss for å utvide til å inkludere alle norske bryggerier. Men vi har faktisk som ambisjon om å bli som en Great British Beer Festival, bare i Norge. Der både store og små aktører er tilstedet, og ha en så stor bredde som mulig.”
Og selv om de har litt igjen til å nå GBBF sine 50.000 gjester, så vil jeg si at festivalen ikke er langt fra å nå dette målet.
Norbrygg stand under Bergen Ølfestival

Også Norsk hjemmebryggerforening var representert, med øl, ikke tørrfisk…


Folkeopplysning i godt øl
Det er ingen tvil om at som så mange andre gode ølfestivaler, er Bergen Ølfestival en smaksfestival. Det er små glass på 20 cl, som man kan fylle igjen og igjen med noe nytt. Og med over 150 forskjellige øl skal man lete lenge etter noe som man ikke liker, når man kan smake på alt fra den leskende pilsen til Sundbytunet til en helt ny Porter fra HansaBorg til et spontangjæret øl med granskudd fra Fjellbryggeriet. Utvalget var eksepsjonelt og når tilnærmet alle standene var bemannet av bryggmestere, bryggere og andre bryggeriansatte, da blir festivalen å se på som nærmest en folkeopplysning i godt øl. Og det virker som at det var slik det ble også, når Bergens Avisen lørdag kan informere om at festivalen har omsatt for over en million på to korte festivaldager.
Essensen av en god ølfestival
Det er ikke noen tvil om at dette er Norges største ølfestival, så spørsmålet som gjenstår er: er det Norges beste? Dette er et spørsmål som er vanskelig å svare på, for som med smakens verden handler det mye om settingen og hva man er på utkikk etter. Det finnes festivaler med større utvalg på øl og bryggerier. Det finnes festivaler med større fokus på det rent faglige. Men alt dette spiller ingen rolle, for til syvende å sist er det ikke en konkurranse. Jo flere festivaler slik som Bergen Ølfestival, jo mer bedre er det for oppmerksomheten rundt godt øl. At øl er mer enn “en halvliter”, og at det blir slik Stian kommenterer det: “Det som er gøy er at man får mangfoldet og variasjonene”.  Med dette i mentet er det bare å glede seg til neste år, og for alle oss ølgærninger å dra til det norske ølmangfoldets festival.

Høyt Skum – Jørn Idar
PS: En liten takk på slutten til alle som kom innom standen min der jeg presenterte Ølboka, som delte en øl med meg og delte gode samtaler. Takk også til Stian og Bergen Ølfestival som satte sammen Norges første ølbokbad(?!?), der jeg fikk være med på gode diskusjoner med Hugo Hatland, Gahr Smith-Gahrsen, Thomas Horne, Colin Eick og Petter Nome. Som Hugo (kjent fra Godt i Glasset) ville ha skrevet det: “Revolusjonen har akkurat begynt”.
————————————————————————
In plain english
When Bergen Ølfestival started in 2012, many believed it was about time that the second biggest city in Norway got it`s own beer festival. The festival is now the biggest in Norway, and with 18 Norwegian breweries attending, a bigger venue than last year and great local food, we where ready for a tasty festival in rainy Bergen.
The brand new craftbrewery from Bergen, 7 Fjell, was one of the most popular stands at the festival.

The brand new craftbrewery from Bergen, 7 Fjell, was one of the most popular stands at the festival.


After a long launch day for my book in Oslo, I packed my bag Friday morning and got to the airport. The proof that it had been a beery evening the day before, became clear when I was ready to board the plane only to find out that I was at the wrong gate on my way to Zürich… Anyhow, I was very ready to spend some great hours in Bergen, a city which now is serving more great craft beer than ever. With the opening of 7 Fjell as the first production craft brewery in town, a big brother in Hansa Borg which are paying attention and launching new products, more and more places serving really good beer, well then the urge to get there is natural
The good, Norwegian Brew
From the very first festival in 2012 Bergen Ølfestival only serves Norwegian beers, even though the festival leader Stian Krog admits that they in the beginning wanted to go even more local.
«The thought was to have a local profile like Bergen Matfestival (Bergen Foodfestival), but we soon realized that only having local breweries would make for a very small festival. Therefor we decided to include all Norwegian breweries. Our ambitions is to be sort of a Norwegian version of Great British Beer Festival, where both big and small breweries are represented, and the goal is to showcase the broad selections. And even if they have some way to go before they reaches GBBF and their 50.000 attendees, I would say there are close to becoming what they aim for.
Another beer writer in action.

Another beer writer in action.


The teaching of great beer
There is no doubt that like other great beer festivals, Bergen Ølfestival is a tasting festival. Small glasses of 20 cl, which you can fill over and over again with something new. With more than 150 different beers you don`t have to look hard to find something for you, when beers like the delicious pils from Sundbytunet, the brand new Porter from Hansa Borg and the spontaneously fermented beer with pine from Fjellbryggeriet are just three of the beers served tat the festival. The selection was a-class, and when almost everyone behind the bar are brewmasters, brewers and brewery employees, the festival is a place for people to learn and explore great crafted beer. And it seemed to work to, as Bergens Avisen on Saturday could inform us that the festival sold beer for more than a million in the two short festival days.
The essence of a good beer festival
There is no doubt that Bergen Ølfestival is the biggest beer festival in Norway, but is it also the best one? This is a very hard question to answer, and as many things in the world of flavors a lot have to do with setting and what you are looking for. There are festivals with more beer and breweries. There are festivals which focuses more on the beer education. But in my opinion this matter little, as it is not a competition. The more beer festival we get like Bergen Ølfestival, the more attention it creates around great crafted beer. That beer is more than « a pint», and to quote Stian: «The fun thing is the great selection and variety.» With this in mind I really look forward to next year, and for all us beer maniacs to return to the festival showcasing Norways best beers.
Big Foam – Joern Idar
PS: Want to give a thank to everybody who saw me at my book stand, sharing a beer and some stories with me. Also thank you to Stian and Bergen Ølfetival who put together the first beer book presentation show casing the three new books on the market this year. Loved it!
Spreading the love of craftbeer.

Spreading the love of craftbeer.