Myra Troll IPADet er en god stund siden jeg byttet ut min kjøleboks og krabbekoker med det übermoderne bryggeanlegget Speidel Braumeister, en tyskprodusert meske- og kokekjele som er enkel å bruke og lett å ha med å gjøre. Den har et presist termometer for styring av meskingen, pumper, elektronisk panel og mer til. Den gjør bryggedagen min mye kortere, og siden den er automatisk i temperatur og tid gjør den det mulig å passe ungene mens jeg brygger. Med andre ord en oppgradering fra min tidligere brygging i hjemmebryggeriet Myra Bryggeri.
Men slik føles det ikke. Bryggene jeg lager er mindre konsise, utbyttet er dårlig og det er til stadighet små utfordringer. Med andre ord blir vørteren ikke slik jeg ønsker, eller slik den ble på mitt gamle anlegg. Så betyr det at den sagnomsuste Speidel Braumeister ikke fungerer, at det egentlig bare er bortkastet tid og penger?
Nei. For dette er et veldig presist arbeidsverktøy, som fungerer akkurat slik det skal. Problemet er meg, og det faktum at jeg er nødt til å lære meg å brygge på dette nye anlegget. Jeg må lære meg å finjustere de enkelte stegene, for å kunne utnytte bryggeanlegget på best mulig måte. Akkurat slik jeg har gjort med isboksen og krabbekokeren, bare at Speidelen er mer effektiv. Og nøyaktig. Så nå er det bare for meg å øve, finjustere og løse mysteriet med Speidelen min. I verste fall blir det mye god øl av det på veien.
Høyt Skum – Jørn Idar
————————————————————
In plain English
It`s been some time since I switched icecooler and big pot to super sofisticated Speidel Braumeister, a German produced mash – and brew kettle that is easy to use and to handle. It has a precise thermometer to controll the mashing, pumps, electronic panel and more. It makes my brewday shorter, and since the temperatur and time is automated, I can watch the kids while I brew. In other words a huge improvement for my previous brewsystem at Myra Brewery.
But it does not feel like it. The brews I brew is not consistent, the efficency is lower and there are small changes and challenges every brewday. So does this means that the epic brewsystem which is Speidel Braumeister does not work, but more a waste of time and money?
No. Because this is a very precisely brewing tool, when it works the way it should. The problem is me, and the fact that I need to learn how to brew on a new brewsystem. I need to fine tune every step, to use the brewhouse to its max potential. And precisely. Just like I have done over years with the icecooler and boiler, only that the Speidel have a greater potential. So all I need is to practice, adjust and solve the mystery of my Speidel. In worst case there will be a lot of beers before I reach my goal.
Big Foam – Joern Idar