Kjøpsbetingelser

1. Priser
Prisene er inkludert moms. Vi tar forbehold om prisfeil på grunn av trykk-/datafeil eller momsendringer.

2. Betaling og rabatter
Varer kan kun bestilles av personer over 18 år til adresser i Norge. Bestillingen betales med kort ved bestilling, gjennom betalingstjenesten PayPal.
Det eneste som kommer i tillegg til kjøpesummen er porto/ekspedisjon. Totalbeløpet for bestillingen oppdateres i kassen når du har valgt ønsket fraktmetode. Du kan også velge å hente selv på firmaets adresse Vestbyveien 23C, 0976 Oslo

3. Levering og ettersending
Alle sendinger blir levert med Helt Hjem, enten i postkassen eller på nærmeste postkontor/post i butikk. Hvis de tilgjengelige utleveringsstedene er for langt unna der du bor, kan pakker leveres av landpostbud enkelte steder i landet. Kontakt oss for å tilpasse leveringsinformasjonen for bestillingen din, etter at du har fullført bestillingen.

Fysiske varer vi har på lager sendes normalt fra oss innen 1-2 virkedager. For varer vi ikke har på lager regner vi 3-5 dager. Postens frakttid kommer i tillegg. Det kan hende at noen av varene du bestiller er utsolgt fra leverandør eller at leveransen inn til oss er forsinket. Da restnoterer vi den/de manglende varen(e) og sender deg det andre du har bestilt, og du blir ikke trukket for varer vi ikke får sendt.

Vi sender foreløpig ikke til adresser i utlandet.

4. Bytte, retur, angrerett og reklamasjon
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.
Alechemist AS
Vestbyveien 23 C
0976 Oslo
hoytskum@gmail.com

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper, og du vil få tilsendt angreskjema digitalt.

Virkningene av at angreretten brukes: Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varen ikke svarer til forventningene ut fra produktbeskrivelsen, kan angreretten benyttes innen 14 dager selv om varen er brukt. Når brukte varer returneres, vil det bli foretatt en verdivurdering av varen, og du vil få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket verdireduksjonen (jf. Angrerettloven § 25, tredje ledd). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 8, første ledd bokstav i). Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt retur. Angrerettskjema sendes deg på mail sammen med ordrebekreftelsen – til info, du trenger ikke benytte skjema dersom du angrer kjøpet, det er nok at du informerer oss om det.

Reklamasjon og garanti: Dersom du ønsker å reklamerer på varen innen rimelig tid etter at mangel på varen er oppdaget, eller burde vært oppdaget og senest to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag i forholdet mellom nedsatt og avtalt pris til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren. I stedet for prisavslag kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Behandling av reklamasjoner og eventuelle bytte av reklamasjonsprodukter gjøres ved å sende oss en e-post på hoytskum@gmail.com med bilde/r som dokumenterer feilen på produktet. I de fleste tilfellene kan vi da avgjøre om feilen skyldes produksjonsavvik og sende nytt produkt sammen med returemballasje før vi har fått feilvaren i retur.