De siste 20 dagene har jeg bodd i en koffert, reist jorden rundt, drukket mye utrolig god øl (og en hel del middelmådige), møtt utrolig mange fantastiske mennesker og snakket mer øl enn noen sinne. Jeg skal ikke si at det bare har vært fryd og gammen å reise så langt, langt bort fra familie og den daglige jobb. Men det har vært inspirerende og givende, her er en liten oppdatering og innblikk i de siste tyve dagene på reise. Mer grundigere artikler vil komme etterhvert.

 København, Danmark

Reisen startet fra Oslo 30 mars til USA, men først gikk turen innom Danmark og Kastrup lufthavn. Med hele 6 timer layover kunne jeg ikke bare sitte der, men måtte finne på noe. Det eneste logiske var selvfølgelig å besøke et bryggeri, og det aller mest nærliggende er også et av landets beste nemlig Amager Bryghus. Her ventet Henrik Papsø med historien om og ølene fra Amager på meg, med andre ord ikke en dårlig start på reisen.
Henrik Papsø Amager Bryghus

Florida, USA

Jai Alai in a can in Miami
Andre destinasjon på reisen var Florida, the Sunshine state. Dette var ferie med fru Høyt Skum, som jeg traff da vi jobbet i Disney World som servitører for fem år siden. Selv om fokuset ikke var på øl for denne delen av reisen, så var det ikke fritt for øl. Et meget hyggelig besøk på Cask and Larder var et ølhøydepunkt, en Orlandos kun 4 bryggerier. Det er ikke ofte at et bryggeri ikke har noen øl med svakheter, dette var et hederlig unntak. Bryggmester Ron Raike tok seg tid til å vise oss rundt og smake øl med oss, til tross for en heller hektisk dag med brygging, demonstrasjon og omvisninger. Vel verdt et besøk i seg selv, et besøk som også tilfredsstilte fruen i følget da det ligger rett ved Winter Park med sine mange småbutikker. En tur innom gamlejobben ble det også, og siden de hadde noe de kaller Flower and Garden festival var også utvalget av øl slettes ikke å forakte.

Colorado, USA

Turen gikk videre til det mange med god grunn mener er en av USA`s beste ølstater, nemlig Colorado. Man kan vel ikke gjøre annet enn å si seg enig, når til og med guvernøren i staten er hjemmebrygger og er første guvernør med mikrobrygget øl fra fat tilgjengelig. Rett fra flyplassen gikk turen til Fort Collins, der vi fikk en grundig omvisning på et av landets største og mest profilerte mikrobryggerier, New Belgium Brewery. Et meget spennende bryggeri som er helt eid av bryggerienes arbeidere, og som “til tross” for dette er det et av landets mest nyskapende. Deres nye Snapshot Wheat for eksempel, et friskt hveteøl fermentert med blant annet lactobacillus.
Det meste av oppholdet i Colorado handlet om Craft Brewers Conference, kanskje den viktigste samlingen av mikrobryggerier i verden. Eventer, smakinger, møter, diskusjoner, profilering og ny utstyr/råvarer/tjenester er vel det som best beskriver disse dagene, som ofte blir lange, slitsomme og inn i mellom fuktige. Dette er dog ikke første gangen jeg deltar, og vet nå at det heller er bedre spare på kruttet da det er en lang konferanse.

Mito, Japan

Kiuchi Brewery
Jeg hadde allerede reiste halve jorden rundt, så jeg fortsatte like godt samme veien og befant meg plutselig i Japan. Her jobber vi med det japanske bryggeriet Kiuchi, som har vært en familiebedrift i over 200 år. De startet med rishandel, og utviklet seg raskt til sakebrygging. I 1996 startet bryggingen av øl, og bryggeriet tar inspirasjon av japansk tradisjon og historie og nye teknikker og stiler. Jeg var heldig nok til å få lage et samarbeidsøl med Kiuchi på deres 10HL pilotbryggverk, sammen med Fukushima-san og Mark-san. Et meget spennende prosjekt som du kan lese mer om når ølet nærmer seg ferdig. Japan er kjent for sine gastronomiske tradisjoner, prøvde jeg alt jeg kunne komme over av japanske spesialiteter. Rå ål-ynglinger, musling hjerne, Nattō‎, yakitori og alt annet godt og merkelig som kan serveres i Japan. Et fantastisk vertskap gjorde oppholdet fantastisk.

Tokyo/Yokohama, Japan

Popeye Tokyo
Etter noen gode dager på landsbygden var tiden inne for å dra til storbyen, og med som guide var en av de mer kjente ølpersonlighetene i Japan, Kohei Ando. Han har jobbet på ølbarer og bryggerier i Japan, og returnerte bare noen dager før etter sin praktikantperiode hos Thornbridge i London. Det ble noen gode dager i Tokyo og Yokohama, med barbesøk, bryggeribesøk og gode måltider. En meget fasinerende by med fasinerende mange mennesker, sine egne rutiner og sin helt egen puls. Etter så mange dager på reise og så lenge bort fra familien, er det ingen tvil om at jeg må tilbake for å få tatt inn enda flere av de mange inntrykkene byen har å tilby. Byen er god selv uten øl, og med øl er den enda bedre.
Det kommer noen artikler fra bryggeribesøkene og ølturismen i tiden fremover, med så mange inntrykk, smaks- og sanseinntrykk skal det uansett litt til for å beskrive det i et enkelt innlegg. En lang og slitsom reise er over, nå venter hverdagen i en liten stund (les: noen dager) før BEER14 venter og en ny reise. Denne gangen mye kortere, men en ny påminnelse hvor heldig jeg er som for lov til å drive med det jeg er så glad i.
Høyt Skum – Jørn Idar
————————————
In plain English

Around the world with beer

The last 20 days I have been living in a suitcase, traveled asround the world, been drinking a lot of amazing beers (and a whole lot of mediocre ones to), met amazing people and talked more beer than ever. Its not easy to be away from the familiy so long, but the trip have been insightful and rewarding.

Copenhagen, Denmark

The trip started from Oslo 30th of March to the US, but the trip first went to a 6 hour layover in Copenhagen Airport, Kastrup. I went to the closby brewery Amager Bryghus, one of Denmarks finest. Henrik Papsø was kind enough to be waiting with beer and history from the brewery, to me the perfect start of the trip.

Florida, USA

Cask and Larder Orlando
The second destination was the Sunshine State, Florida. This was more of a holiday with my wife, which I met during my work in Disney World some five years ago. But even if the focus was not the beers, beers was on the meny for this stay to.
We visited one of Orlandos few breweries, Cask and Larder , where brewmaster Ron Raike took his time to see us and show us the brewery. This is a brewpub/restaurant, serving great southernstyle food with Ron`s great crafted beers. Not a single of the 7 beers we tasted was mediocre, not often do you taste something I can say for most of the breweries I have tasted. Located in beautiful Winter Park, this was also a good place for the misses, with all its small and cozy shops.
A small trip to my old job was also in its place, with the Disney Worlds Flower and Garden festival  going on. This ment craft beers on draft through out the Epcot center. Can´t go wrong with that.

Colorado, USA

The trip went onwards to what many think of as one of the best craft beer states in the US,  Colorado. It`s hard to disagree, when the governor from the state is a homebrewer himself and the first governor with craft beer on draft at his office.
Straight from the airport I went for a tour of one of the biggest and most profiled breweries in the US, New Belgium Brewery. A very exciting brewery completely employee owned, and as one of the biggest craft breweries it is constantly creating new and exciting beers. Their newSnapshot Wheat, a delicious tasting wheatbeer fermented with lactobacillus.
The most of the days in Colorado was spent at theCraft Brewers Conference, prehaps the most important gathering for the craft beer industry in the world. Events, tastings, meetings, discussions and new raw material is some of the things that was going on, for some long, tiring and sometimes long days. It`s not my first time here, so I know when to throw in the towel before its to late.

Mito, Japan

Joern Idar Kvig beer enthusiast
I had already traveled half the world, so I had desided that I could might as well travel the rest. We work with the craft brewery Kiuchi, a family owned company who started as rice mechants 200 years ago. Beer became a part of their portfolio in 1996, taking inspiration from traditional and innovating styles with a touch of Japan to their beers. I was lucky enough to make a collaberation beer with them, a project I`ll let you know more about later on. Let me just say it was tasty!
Japan is know for their superb cuisin through generations, and I ate all I could get my hands on of japanese speciality. Raw eel babies, , Nattō‎, yakitori, clam brain and so much more. A wonderful host made the experience fantastic.

Tokyo/Yokohama, Japan

Harvest Moon Brewery
After a few days on the japanese countryside, it was time for the big city. As my personal guide I had one of the more know personalities in the japanese beerscene, Kohei Ando. He have been working in beerbars and breweries in Japan, and had return from his apprentionship at Thornbridge in London just a few days before I went to Tokyo. Some good days waited for me in Tokyo and Yokohama, with barhoping, brewery visits and great meals. Tokyo is a very fascinating city with a huge amount of people, its own rutins and puls. After so many days traveling and away from the family, there is no doubt I need to go back to Tokyo and Yokohama to take in even more of the city. The city is without the beer a must see, and with beer its even better!
In the near future there will come som articles about my beertourism, to give an insight in a very interesting beer market. A long trip have come to an end, and even if it was tiring it was a great reminder of how lucky I am to be able to work with what I love.
Big foam – Joern Idar