Med unntak at de bruker Old Milwaukee, så er dette den mest underholdene ølvideoen jeg har sett! Noen gang!
 
Høyt Skum – Jørn Idar