Øl kan være vanskelig. Og øl kan være enkelt. Denne plakaten forklarer øl enkelt!
Beer poster
Høyt Skum – Jørn Idar