Det har lenge vært i planlegging, og nå har jeg endelig startet på min bryggerutdannelse. Diploma Craft Brewer utdannelsen startet på den Skandinavisk Bryggerihøyskolen forrige uke, med folk fra Norge, Sverige, Finland og Island. Her var det alt fra kjemikere og mikrobiologer, til fremtidige bryggerieiere og praktiserende bryggere. Alle klare for leksjoner i alt fra råvarer til bryggeriutstyr og marketing.

Jørn Idar Kvig Scandinavian School of BrewingUtdannelsen krever minimum to måneders praksis på brygger, dog flere av de deltagende hadde ikke noen erfaring med brygging over hodet. Dette var litt skuffende, men når det er sagt har heller ikke jeg hatt to måneders kontinuerlig jobb i bryggeri heller. Så jeg kan kanskje ikke så mye selv heller. Dog har jeg brygget både i Norge og i utlandet, og mitt mål som Diploma Craft Brewer er å få en bedre forståelse for kjemien og det tekniske bak prosessene. Med forelesere som blant annet Anders Kissmeyer og Jan Paul fra Svaneke Bryghus, samt skolens egen forelesere med flere tiårs erfaring, er jeg ikke i tvil om at jeg kommer til å nå mitt mål om bedre forståelse.

Kurset består av to intense samlinger av fem dager med en del praktisk bryggeviten, men hovedsakelig vil det være teori. Mellom disse samlingene som går over et halvt år, skal hver enkelt deltager gjennomføre et prosjekt som kan inkorpereres i den daglige driften man jobber i. Noen valgte å fokusere på hvordan man på best mulig måte kan starte et mikrobryggeri, mens andre har valgt å fokusere på effektivisering av vaske rutiner. Personlig har jeg valgt noe som ligger mitt kokkehjerte nært, nemlig bruken av lokale urter og krydder. Siden det er mer enn 7 år siden jeg satt ordentlig på skolebenken, er jeg veldig spent på hvordan det skal gå. Men jeg skal sørge for å holde dere oppdatert i prosessen. Øl blir det i hvert fall!

Høyt Skum – Jørn Idar

————————————————–

In plain English

It`s been in the planning for a long time, and now I have finally started my brewing training. My Diploma Craft Beer education started at the Scandinavian School of Brewing last week, with participants from Norway, Sweden, Finland and Iceland. Everything from micro biologists to future brewery owners are participating. And the course covers everything from raw material to brewing equipment and marketing.

Field trip brewerThe education demands a minimum of two months of practice as a brewer, despite this several of the participates had no experience with brewing at all. Slightly disappointing, but I have not had two months straight of brewing myself, so I guess I shall not complain. As I have brewed in Norway and abroad, my goal for Diploma Craft Brewer is to get a better understanding of the chemistry and technicality of the brewing process. With speakers like Anders Kissmeyer and Jan Paul from Svaneke Bryghus, alongside the schools own speakers with years and years of experience, I am in no doubt that I will reach my goal.

The class is consistent of two intense gatherings of five days with practical brewing science, but mostly theoretic. Between this gathering which will happen over a half year, every participant is making an individual project to incorporate in their everyday work . Some of them are focusing on their cleaning regime, while some are trying to make a plan for how to start their brewery. I choose to focus on something that are close to my chefs heart, the use of locally grown herbs and spices. It is more than seven years since I last where going to some sort of school, so I am really excited to see how it goes. I will make sure to keep you posted on my progress. No matter what, there will be beer!

Big Foam – Joern Idar